Hệ Thống Thi Kiểm Tra Và Học Ngoại Ngữ “GO365 PLUS”, Áp Dụng Với Tất Cả Các Ngôn Ngữ.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp và hình thức khác nhau để đánh giá trình độ ngoại ngữ. Đối với tiếng Anh phải nói đến TOEIC, TOEFL, IELTS. Đối với các  quốc gia khác như Đức, Nhật bản, Hàn quốc lại có các hệ thống đánh giá khác nhau. Tất cả các hệ thống này có các nhược điểm sau đây:

  • Không thông báo cho thí sinh yếu ở đâu? Cần bổ xung kiến thức gì?
  • 1 phần không nhỏ thí sinh có xu hướng học vẹt, không hiểu kết quả đánh giá có nghĩa là gì?
  • Thí sinh không thể tự thi và tự đánh giá, qua đó không thể tự học.
  • Phụ huynh không thể hỗ trợ thí sinh tự thi và tự đánh giá, qua đó không thể giúp con tự học.
  • Nguyên tắc xây dựng các đề thi tương đối khó hiểu. Không có phương pháp để đánh giá chất lượng các đề thi.
  • Không có các hình thức đánh giá trình độ ngoại ngữ theo nhu cầu công việc một cách hiệu quả?
  • Có quá nhiều phương pháp đánh giá, đối với các ngôn ngữ cũng không giống nhau. Không có phương pháp tổng hợp cho các ngoại ngữ khác nhau.

Sản phẩm Hệ Thống Thi Kiểm Tra Và Học Ngoại Ngữ “GO365 PLUS” là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản. Phương pháp hướng dẫn xây dựng Hệ thống đánh giá trình độ ngoại ngữ GO365 PLUS. Phương pháp kết hợp các yếu tố tích cực của các hình thức đánh gía ngoại ngữ hiện nay và bổ sung thêm nhiều giải pháp mới để đánh giá trình độ ngoại ngữ nhưng đồng thời cũng là dạy ngoại ngữ, đối với tất cả các ngôn ngữ. Phương pháp cho phép giải quyết triệt để tất cả các vấn đề đã nêu trên đây.

Related Articles

Close