Bố Mẹ Không Biết Ngoại Ngữ? Bố Mẹ Tự Kiểm Tra Và Dạy Con Học Ngoại Ngữ, Và Đánh Giá Giáo Viên.

Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa việc học và biết ngoại ngữ là bắt buộc. Gia đình nào cứ có con trẻ thì chi phí cho con đi học ngoại ngữ là không nhỏ, và trong nhiều gia đình thì là rất lớn. Hiện nay mặc dù chi nhiều cho con cái  để học ngoại ngữ nhưng chất lượng không phải lúc nào cũng tương xứng với chi phí. Và đặc biệt là phụ huynh gần như không thể đánh giá được con học ngoại ngữ như thế nào, cô giáo hay trung tâm dạy ngoại ngữ chất lượng có tốt không ?, mặc dù họ muốn biết. Đơn giản do họ không biết ngoại ngữ, biết không đủ để dạy con cái, không có khả năng sư phạm, không có tài liệu thích hợp hoặc đơn giản là họ không có nhiều thời gian. 

Sản phẩm Phụ Huynh Kiểm Tra Và Hỗ Trợ Con Học Ngoại Ngữ là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản. Phương pháp hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con học ngoại ngữ, là phương pháp mới cho phép phụ huynh, mặc dù không biết ngoại ngữ, nhưng vẫn có thể dễ dàng kiểm tra và hỗ trợ con học ngoại ngữ với bất kỳ ngoại ngữ nào:

  • Kiểm tra và hỗ trợ con học từ mới.
  • Kiểm tra và hỗ trợ con đọc và nói ngoại ngữ
  • Kiểm tra và hỗ trợ con học ngữ pháp.
  • Đánh giá giáo viên dạy ngoại ngữ. Đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với giáo viên ngoại ngữ.
  • Đánh giá trung tâm dạy ngoại ngữ. Đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với trung tâm dạy ngoại ngữ.
  • Hỗ trợ xóa bỏ 1 phần khoảng cách giàu nghèo trong giáo dục ngoại ngữ.

Related Articles

Close