Học ngoại ngữ bất kỳ trong 3 tháng. Hệ Thống Dạy Ngoại Ngữ Hoàn Chỉnh Theo Phương Pháp Mới, Đối Với Tất Cả Các Ngoại Ngữ

Hệ Thống Dạy Ngoại Ngữ Hoàn Chỉnh Và Chi Tiết Theo Phương Pháp Mới, Đối Với Tất Cả Các Ngôn Ngữ  là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản. Phương pháp miêu tả hệ thống dạy ngoại ngữ kiểu mới một cách hoàn chỉnh và chi tiết, từ cơ sở lý luận đến áp dụng thực tế, đối với tất cả các ngôn ngữ, cho phép học bất cứ ngoại ngữ nào trong vòng 3 tháng. Hệ thống  bao gồm:

  • Lý luận về ngôn ngữ. Định nghĩa chính xác khái niệm ngôn ngữ.
  • Phương pháp khoa học chi tiết để dạy tất cả các ngôn ngữ.
  • Áp dụng trong dạy ngoại ngữ đối với: Cơ quan quản lý giáo dục, Tổ chức giáo dục, Giáo Viên, Học Viên và Phụ Huynh.
  • Kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ. Hệ thống kiểm tra và Học Ngoại ngữ PLUS.
  • Phương pháp thực hành trong dạy ngoại ngữ với ứng dụng của Công Nghệ Thông Tin và Trí Tuệ Nhân Tạo.

Related Articles

Close