“Trắc Nghiệm 4.0” Thống Phát Thanh Hỏi Đáp Và Trắc Nghiệm Kiến Thức Tổng Hợp, đặc biệt dành cho Người khiếm thị

Là hệ thống các kênh phát thanh Hỏi đáp kiến thức và Trắc nghiệm Kiến Thức các kiến thức khoa học và cuộc sống nói chung. Hệ thống bao gồm rất nhiều kênh với các nội dung kiến thức khoa học và cuộc sống phong phú, đa dạng.

Người khiếm thị có thể tham gia các Trắc nghiệm Kiến Thức bằng các nút bấm trên điều khiển vật lý đơn giản.

Related Articles

Close