Phát Thanh Và Truyền Hình Trắc Nghiệm: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật Và Tiếng Trung

Là hệ thống phát thanh và truyền hình Gameshow Trắc Nghiệm về ngoại ngữ, nội dung đa dạng phong phú và đầy đủ nhất từ trước tới nay.

Hệ thống bao gồm 500 kênh và được phân chia như sau:

1. Hệ thống bao gồm các Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Và Tiếng Trung

2. Mỗi một ngôn ngữ được chia làm 5 mức độ khác nhau, 2 chiều: Ngoại ngữ – Tiếng Mẹ Đẻ, Tiếng Mẹ Đẻ – Ngoại Ngữ.

3. Mỗi một ngôn ngữ được chia thành 10 lĩnh vực khác nhau phù hợp với cuộc sống: ví dụ Phổ thông, thương mại, Y khoa, Điều dưỡng v.v…..

4. Mỗi một ngôn ngữ sẽ bao gồm 100 kênh phát thanh truyền hình Gameshow Trắc Nghiệm ở các mức độ và lĩnh vực khác nhau,  phát liên tục 24/7. Số lượng câu trắc nghiệm tối thiểu 1 kênh là 3600 câu.

Related Articles

Close