Học Ngoại Ngữ Bất Kỳ Trong 3 Tháng. Phát Thanh Và Truyền Hình Dạy Ngoại Ngữ Theo Phương Pháp Mới Được Đăng Ký Bản Quyền

Là hệ thống phát thanh và truyền hình các bài giảng ngoại ngữ theo phương pháp được đăng ký bản quyền của Công ty GO365.TOP.

Là Hệ thống giáo dục Ngoại ngữ đa ngôn ngữ, ban đầu bao gồm 5 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung.

Related Articles

Close