“Trường Học 4.0” Hệ Thống Audio Bài Giảng, Ôn tập Và Trắc Nghiệm, Từ Mầm Non Đến Hết Cấp 3, Dành cho Học Sinh Khiếm Thị

Là hệ thống phát thanh giáo dục  dành cho học sinh  Mầm Non, Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3. Học sinh tham gia học tập qua hình thức âm thanh với sự hỗ trợ của thiết bị điện tử do công ty GO365.TOP sản xuất. Hệ thống được xây dựng theo phương pháp giáo dục tích cực và phát triển năng lực học sinh. Hệ thống  bao gồm 4 hệ thống thành phần như sau:

I. HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

1. Bao gồm tất cả các kiến thức giáo dục phù hợp của Hệ Mầm Non, Cấp 1, Cấp 2 Và Cấp 3.

2. Mức độ cơ bản: Hệ thống bao gồm tất cả các bài giảng và lĩnh vực kiến thức theo đúng chương trình đào tạo của Bộ giáo dục đang được giảng dạy trên lớp.

3. Mức độ nâng cao: Hệ thống bao gồm tất cả các bài giảng và lĩnh vực kiến thức theo đúng chương trình đào tạo của Bộ giáo dục đang được giảng dạy trên lớp, nhưng ở mức độ bổ xung, nâng cao.

4. Kiến thức tổng hợp khác : Hệ thống bao gồm các kiến thức giáo dục khoa học và cuộc sống khác phù hợp với độ tuổi Hệ Mầm Non, Cấp 1, Cấp 2 Và Cấp 3.

II. HỆ THỐNG HỎI ĐÁP KIẾN THỨC VÀ LÀM BÀI TẬP

Đi theo Hệ Thống Bài Giảng là hệ thống hỏi đáp kiến thức và làm bài tập phù hợp với bài giảng cơ bản và nâng cao.

III. HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

Đi theo Hệ Thống Bài Giảng là hệ thống trắc nghiệm kiểm tra kiến thức phù hợp với bài giảng cơ bản và nâng cao.

IV. THƯ VIỆN SÁCH NÓI BÀI GIẢNG  CHO HỆ MẦM NON, CẤP 1, CẤP 2 VÀ CẤP 3.

Thư Viện Sách Nói  Bài Giảng Giáo Dục  Dành Cho Hệ Mầm Non, Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3 , đặc biệt có ý nghĩa đối với Trẻ Em Khiếm Thị, là hệ thống Bài giảng theo chương trình giáo dục của Bộ giáo dục, đã được chuyển thành dạng âm thanh bởi thiết bị điện tử đặc biệt. Các bài giảng được soạn thảo theo phương pháp giảng dạy tích cực và phát triển năng lực người học. Thính giả sẽ nghe các nội dung mà không cần phải nhìn màn hình hay thực hiện các động tác điều khiển phức tạp, chỉ cần bấm các nút bấm vật lý đơn giản trên điều khiển.

Thính giả có thể nghe đi nghe lại và học từng môn học, từng tiết học tùy ý, mọi nơi mọi lúc.

Hệ thống tự động ghi nhớ vị trí thính giả đã nghe và dừng lần cuối cùng, và thính giả có thể nghe lại từ vị trí ghi nhớ này đối với tất cả các môn học, tiết học.

Nội dung thư viện sách nói Bài giảng giáo dục bao gồm tất cả các bài giảng từ Mầm non đến Hết Cấp 3.

 

Related Articles

Close